SPKL Hardhaus

Medlemskontingent

Medlemskontingent

 

Medlems- og treningsavgift for 2018

Lag/ årsklasse

Medlemskontingent

Treningsavgift

Mini (4-5 år)

300

0

MP (6-7 år)

600

0

MP 8

600

0

MP 9

600

1080

MP 10

600

1080

LG/LJ 11

600

1 200

LG/LJ 12

600

1 200

SMG/SMJ 13

600

1620

SMG/SMJ 14

600

1620

Herrer / senior

600

2840

Damer / senior

600

2840

 

  1. Medlemskontingent; kr 600,- for aktive medlemmer.
    Familiemedlemskap; kr 1 200 (dekker hele familien, aktive og klubbmedlemmer).
  2. Søskenmoderasjon; det betales full treningsavgift på eldste spiller, og ½ treningsavgift på yngre søsken.
  3. Trener / hjelpetrenere og hovedstyremedlemmer skal betale medlemskontingent, IKKE treningsavgift for sine barn.
  4. Familierabatt: sum medlems- og treningsavgift skal ikke overstige kr 5 400,- for familie med samme bostedsadresse.
  5. Medlemmer som faller utenfor alle kategorier som skissert overfor betaler kr 100,-

 

 

SPORTSKLUBBEN HARDHAUS
LEDER@HARDHAUS.NO
POSTBOKS 63
8513 ANKENES

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift