SPKL Hardhaus

Styret

Styret

                                                       
Rita Yossra Hanssen                      Rune Thoresen                         Per Øyvind Mohus                  Rachel Nordmo Ervland
            Leder                                                    Nestleder                                     Styremedlem                              Barne -og ungdomsleder

              Epost:                                                         Epost:                                                       Epost:                                                           Epost:
     leder@hardhaus.no                                        rune@hardhaus.no                                  permohus@hotmail.com                       barne.ungdomsleder@hardhaus.no

              Telefon:                                                      Telefon:                                                      Telefon:                                                         Telefon:
           41230453                                                     47827190                                                    90852768                                                      95744312

 

 

                                                      
        Roy Utheim                    Ingrid Oliva Kjerstad               Marita Kristensen                 Kjell Birger Hansen                  
         Styremedlem                            
Styremedlem                                               Varamedlem                              Varamedlem                                             

           Epost:                                                     
Epost:                                                       Epost:                                                  Epost:
utheim@hardhaus.no                             ingrid.oliva@hardhaus.no                      marita_cathrin@hotmail.com                                 kbh@gakh.net                                    

          Telefon:                                                  Telefon:                                                    Telefon:                                                 Telefon:
        41342852                                                
47638882                                                  99585133                                               95810224                                              

SPORTSKLUBBEN HARDHAUS
LEDER@HARDHAUS.NO
POSTBOKS 63
8513 ANKENES

 

 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products